6.15.2010

network interface in promisc

Es sumamente sencillo, notar que la palabra PROMISC:
[root@svrids01 ~]# ifconfig eth1 promisc
Revisar con :
[root@svrids01 ~]# ip l
1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth1: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
    link/ether 00:05:5d:8d:2a:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth2: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
    link/ether 00:11:95:b9:73:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
o tambien :
[root@svrids01 ~]# ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:05:5D:8D:2A:C8  
          BROADCAST PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:90 Base address:0x2000 
Util para recibir trafico y pasarlo a un ids por ejemplo.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario